Oferta edukacyjna partnera AIESEC University – CEU

W nowym roku akademickim 2014/2015 partner strategiczny naszego projektu AIESEC University, przygotował szczególną ofertę w ramach Projektu “USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

1. Poprawa jakości realizacji praktyk przez szkoły, przedszkola, placówki szkolno-wychowawcze. 2. Aktualizacja wiedzy oraz nabycie przez nauczycieli umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami wychowawczymi, metodycznymi i organizacyjnymi. 3. Zwiększenie wykorzystania sprzętu informatycznego, audiowizualnego i multimediów w edukacji. 4. Zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych.

Korzyści dla placówek, które wezmą udział w projekcie, to m.in.

– możliwość nieodpłatnego korzystania z warsztatów przez kadrę dydaktyczną, – wyposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, – stała współpraca między szkołami i placówkami a Uniwersytetem w Białymstoku, – dostęp do edukacyjnych materiałów e-learningowych.

Więcej informacji o projekcie i działalności CEU znajduje się na stronie: http://cen.uwb.edu.pl/cen.php?p=2152.