Jak wygląda gospodarka w Turcji?

turkyenewblxe

Turecka sytuacja gospodarcza od wielu lat przypomina istny rollercoaster.  Turcja plasuje się w pierwszej dwudziestce największych światowych gospodarek jednocześnie borykając się jednak z wieloma problemami ekonomicznymi m.in. z brakiem odpowiednich zabudowań mieszkalnych, dysproporcją infrastrukturalną, edukacją, handlem i bezrobociem. Jeśli chodzi o ostatni punkt, warto pochylić się nad nim dłużej.

Stopa bezrobocia w Turcji wynosi obecnie 12,1%, dla porównania w Polsce ten współczynnik jest równy 8,6%. Przyczyny braku zatrudnienia szuka się w wielu aspektach, m.in. spowolnienie wzrostu gospodarczego i wzrost udziału w rynku pracy, brak przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wysoki współczynnik wypadków. Duża część pracowników jest  zmuszona do pracy za płacę minimalną, bez związków zawodowych i bezpieczeństwa na swoim stanowisku.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w południowo-wschodniej Anatolii, gdzie wyniosła 15,5%.  Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wyniósł 64,8 %, a kobiet 26,7 %. Co wskazuje również na stosunek społeczeństwa do zachowania typowego patriarchatu.

Rząd aktualizował dwuletni program rozwoju gospodarki tzw. Średniookresowy Program Rozwoju, mający na celu poprawę warunków ekonomicznych państwa, zakłada, że główne wskaźniki makroekonomiczne w Turcji będą się stopniowo poprawiać. Ruszył również program wsparcia rozwoju Wschodniej Anatolii,  z myślą o małych inwestorach. Zachęty rządowe są przeznaczone dla inwestycji przemysłowych, ośrodków call center oraz centrów przechowywania danych. Wsparcie może być udzielone w formie usług doradczych, przydziału gruntu pod inwestycję w strefie przemysłowej, dotacji na zakup lub wynajem gruntu lub budowę fabryki.

Turcja jest miejscem przyszłościowym, stojącym otworem dla młodych i kreatywnych ludzi. Warto dowiedzieć się więcej na temat możliwości sprawdzenia się na nowym polu.

sdg8

 

Sprawdź jak Ty możesz wpłynąć na gospodarkę Turcji, zarejestruj się na praktyki w firmach Global Talent  lub startupach – Global Entrepreneur i wspieraj Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8.

Maria Chmurska

Jak wygląda edukacja w Turcji?

turkyenewble

Zanim tureckie dzieci pójdą do szkoły podstawowej, w wieku od 3-5 mogą uczęszczać do nieobowiązkowych przeszkól. Dla dzieci, które z powodów ekonomicznych, czy infrastrukturalnych nie mogą brać udziału w edukacji przedszkolnej, państwo organizuje dwie inicjatywy:

Letnie przedszkole- program przygotowany dla dzieci w wieku pięciu lat, który ma na celu wyrównać poziom wiedzy młodych Turków z równieśnikami, którzy przeszli przez trzyletnie przedszkole.

Mobilna klasa- instytucja działająca głównie na terenach wiejskich, gdzie występują trudności z posyłaniem dzieci do przedszkól. Nauczyciele i wychowawcy cyklicznie podróżują pomiędzy wsiami regionu, aby prowadzić bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat.

W wieku 6 lat dzieci zaczynają chodzić do 8 letniej szkoły podstawowej, którą dzieli się na 2 bloki po 4 lata. W klasach 1-3 obowiązkowy program nauczania obejmuje 4 przedmioty: Język turecki, matematyka, język obcy ( głównie angielski, czasem niemiecki lub francuski)) oraz ‘Hayat Bilgisi’ co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „nauki o życiu”, a jest czymś co można przyrównać do edukacji wczesnoszkolnej znanej z polskich podstawówek. W klasie czwartej ‘Hayat Bilgisi’ zostaje wymieniony na Nauki przyrodnicze i społeczne.

W klasach 5-7 obowiązkowe przedmioty to: Język turecki, matematyka, przyroda, wiedza o społeczeństwie i język obcy. W ostatniej klasie szkoły podstawowej wprowadza się Historię rewolucji Tureckiej i Kemalizm.

Kemalizm- ideologia utworzona przez Ataturka, oparta na tzw. „sześciu strzałach”.

  • Republikanizm
  • Równość, rządy ludu
  • Sekularyzm – wyłączenie religii z organów politycznych państwa
  • Reformizm – otwartość na rozwój i nowe ideologie
  • Nacjonalizm (rozumiany jako powszechny dostęp do dóbr kultury, jak i równość obywateli wobec prawa, niezależnie od religii)
  • Etatyzm – interwencja państwa w gospodarkę

Szkoła średnia w Turcji trwa 3 lub 4 lata. Uczniowie mogą pójść do liceum, technikum lub szkoły zawodowej. W liceach publicznych dzień składa się z sześciu czterdziestominutowych lekcji. Po pierwszym roku liceum, uczniowie wybierają profil edukacji, w zależności od zainteresowań oraz kierunku studiów, który chcieliby podjąć. Liceum zwieńczone jest egzaminem OSS, którego polskim odpowiednikiem jest matura.

quality education

Sprawdź jak Ty możesz wpłynąć na edukację w Turcji, zarejestruj się na wolontariat Global Volunteer i wspieraj Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.

W taki dzień jak ten Marco Polo wyruszył do Chin. A jakie są Twoje plany?

 

Chiny. Co przychodzi Ci na myśl, kiedy słyszysz nazwę tego kraju? Masowa produkcja? Trudny alfabet? Pyszna kuchnia? A może najludniejsze państwo świata?

Zrzut ekranu (455)

Kultura tego kraju nie ogranicza się do tych kilku skojarzeń. Wybierając się na wyprawę do Chin trzeba pamiętać, że jest to tygiel kulturowy, łączący ponad 50 narodowości.  Mimo, że dla wielu podróżników jest to kraj równie zaskakujący, co czasem niezrozumiały, Chiny znajdują się w pierwszej 10 najchętniej odwiedzanych krajów co rok. Dlaczego to państwo tak mocno przyciąga odwiedzających?

Kultura

Kultura tego kraju jest jedną z najstarszych na całym świecie. Historycznie odpowiadają za wynalezienie papieru, ruchomej czcionki i druku, ale na tym nie kończą się osiągnięcia Chińczyków. Obecnie, dzięki rozwojow
i technologicznemu, feeria barw neonów i dźwięków ulicy  są nieodłącznymi elementami życia codziennego. Chińczycy są życzliwym i otwartym narodem, który chętnie spędza czas na wspólnych posiłkach czy wyjściach ze znajomymi. Bardzo popularne jest tu karaoke. Mieszkańcy tego kraju są znani z bezpośredniości – nikogo nie dziwią intymne dla Europejczyków pytania o stan cywilny, narodowość, wiek czy zarobki zadawane obcym osobom.

Kraj kontrastów

W opozycji do ogólnego gwaru i tłoku panującego w takich miastach jak Pekin, czy Szanghaj stoją oazy zieleni, które można znaleźć w Chinach, takie jak na przykład Tarasy Ryżowe Smoczego Grzbietu – próba ujarzmienia natury przez człowieka, czy Wąwóz Skaczącego Tygrysa, położony między dwoma „pięciotysięcznikami”.

Zwiedzając Chiny nie można też zapomnieć o najbardziej znanych zabytkach – terakotowej armii, czy Chińskim Wielkim Murze.

Obcokrajowców mogą też zdziwić obyczaje panujące w kraju. Chińczycy kładą duży nacisk na szacunek okazywany drugiej osobie. Dotyczy to zarówno sytuacji formalnych, jak i nieformalnych. Mówi się, że nawet zwykły gest, jak wyciągnięcie ręki powinien wyniknąć z inicjatywy Chińczyka, aby został zachowany protokół.

Chiński smok na talerzu

Jednym z najbardziej znanych elementów tego kraju jest kuchnia. Jej wariacje są obecne właściwie na całym świecie, w mniej lub bardziej oryginalnej wersji. Kuchnia odzwierciedla różnorodność kulturową – w zależności od regionu trafimy na różne przysmaki, jednak częścią wspólną jest ryż, obecny na talerzu przy większości posiłków. Będąc w Pekinie warto spróbować sławnej kaczki po pekińsku; kucharze przygotowują się do podawania tego dania przez lata, skupiając się nie tylko na odpowiednim przyrządzeniu, ale także na specjalnym sposobie krojenia i podawania potrawy.

Ze względu na liczną populację, Chiny zmagają się z problemem zanieczyszczeń powietrza i ziemi. Istnieją projekty rządowe kładące nacisk na te obszary, jednak nie jest to wystarczające. W ramach wolontariatu lub praktyk, możesz nie tylko odwiedzić ten niezwykły kraj, ale także pomóc lokalnym społecznościom w walce z problemem i edukacji, by poprawić obecny stan. Przeczytaj więcej o naszych produktacj  na www.aiesec.pl i odkryj Chiny na nowo.

 


Autor: Kamila Ochędalska

Prepare yourself to be challenged – exchange in Romania with Accenture

 

WhyInes.jpg did you choose to come to Romania?

I wanted to get to know a different reality than the one I was used to, to live in a country with a different culture and historic background. Romania caught my eye because its full of history and landscapes that are yet to be discovered and it felt like the right adventure to take on.

How did you learn about the opportunities in Accenture in Romania?

When I was at university, I worked as part of the Global Talent in AIESEC and we developed a good partnership with AIESEC in Romania. All of the people who took part in the program that came to Romania gave amazing feedback, both on the country and the corporate experiences.

What do you like most about working in Accenture and living in Romania?

Accenture as the culture of excellence and achievement and you can feel it on your everyday operations. That is something that really motivates me and I feel like I am always been pushed to move forward.  Romania is full of wonders – for the last year that I have been here, I feel like every weekend I discover something new – be it a new coffee shop, a castle on the mountains or secluded Black Sea Beach, I haven’t yet felt bored yet.

What would you tell a person that considers coming to a Global Talent Internship in Accenture in Romania?

Prepare yourself to be challenged – if you’re that kind of person you likes to take on opportunities, this is a place where you can learn and grown every day.

~ Ines

Find more opportunities in Romania going for Global Talent and Global Entrepreneur.

If you know what you want, just make it happen – exchange in Romania with Accenture

 

Joanna WiacekYou would say that my story it’s just another youngster’s dream to travel and find herself/himself. Actually, my story is simple. I knew exactly what I wanted: to graduate university and find an internship abroad.

When I first started to look for opportunities in Romania, I never thought that I would find something so interesting on the AIESEC internship list. But there it was: my ticket to a new life.

I took the chance and I don’t regret it for a second. If you want to do something completely different, but not far from your mother country, something that will stand out in your resume, then just take the risk and apply!

What I can say about Romanian people so far, is that they are kind, friendly and helpful. I never thought I am going to accommodate so easily and quickly.  Also, Accenture is a company where you can get a lot of experience in a professional international environment and the best part is that you’re surrounded by young, interesting people.

I can’t wait to see what the future holds, I have a feeling though that good things are coming my way.

Joanna Wiacek

Find more opportunities in Romania going for Global Talent and Global Entrepreneur.

Młodzi się nie zgadzają. Tylko na co?

103 miliony młodych ludzi na całym świecie nie posiada podstawowej umiejętności pisania i czytania, a około 2.2 miliarda populacji żyje poniżej progu ubóstwa. Czy jest możliwość na zmianę? Co możesz zrobić już dziś, żeby wpłynąć na przyszłość naszego świata?

Już w marcu podczas organizowanych przez nas targów pracy, praktyk i staży Dni Kariery® organizujemy akcję #niezgadzamsie. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do rozmowy i podejmowania działania w tematach aktualnych problemów, z jakimi zmaga się Polska i wiele innych krajów na świecie.

W jaki sposób Ty, zareagował(a)byś na taki komunikat? Czy nie chciał(a)byś dowiedzieć się więcej?

Katalog_A4

#niezgadzamsie to inicjatywa, która poprzez wykorzystanie kontrowersyjnych opinii, ma za zadanie skierować uwagę młodych Polaków na konkretny problem współczesnego świata. Jej odbiorcy będą kierowani na stronę docelową www.niezgadzamsie.pl, na której znajdą wyjaśnienie istoty akcji.

Jako młodzi ludzie, nie zgadzamy się na świat pełen kryzysów, nierówności i niesprawiedliwości, dlatego wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Strona internetowa poświęcona jest Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals), które jako AIESEC nie tylko wspieramy, ale również oparliśmy o nie wszystkie projekty wolontariatów na całym świecie, także w Polsce. Już teraz możemy wyjechać na wolontariat na 6 tygodni i faktycznie zacząć wpływać na środowisko lokalne za granicą, a po powrocie, dzięki zdobytemu doświadczeniu, zaczniemy nie tylko doceniać nasz kraj, ale także zmieniać Polskę.

Akcja zostanie przeprowadzona podczas dziewięciu edycji Dni Kariery® w marcu. Podobne komunikaty, jak powyższy, znajdziemy w informatorze Dni Kariery®, na stanowisku AIESEC podczas targów, w ulotkach na uczelniach i w bibliotekach oraz na kanałach Social Media z użyciem hasztagów: #niezgadzamsie #wybieramwolontariat #wspieramSDGs.

A Ty, zgadzasz się?

Maciej Łyczakowski
Przewodniczący ds. Marketingu Business to Customer
maciej.lyczakowski@aiesec.net

Linki:

http://www.aiesec.pl/17-celow-dla-lepszego-jutra/
http://www.un.org.pl/
http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/