W piątek (10.02.2017) rozpoczęliśmy EPco, czyli konferencję przygotowaną dla naszych wolontariuszy, który przyjechali do naszego miasta w celu realizacji projektu edukacyjnego – International Education. Cała impreza miała miejsce w Młodzieżowym Schronisku w Chęcinach.  Na miejsce stawili się  wolontariusze z różnych zakątków świata m.in. z Turcji, Brazylii i Indonezji.

Wolontariusze byli zdziwieni naszą pogodą, wielokrotnie zaznaczali jak zimny mamy klimat oraz jak wietrzenie jest w Świętokrzyskim. Mimo brzydkiej pogody humory dopisywały, każdy z wolontariuszy  znalazł wspólny język z członkami AIESEC, jak również z pozostałymi uczestnikami projektu. W przełamaniu pierwszych lodów pomogły zabawy integracyjne, przygotowane przez naszych AIESEc’erów – Marikę Prucnal oraz Michała Kumora. Pozwoliło to naszym kolegom zza granicy lepiej poznać motywację każdego z członków organizacji i nawiązać pierwsze znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować na wielu płaszczyznach.

Uczestnicy projektu pokazali, że chcą mieć wpływ na otaczające nas środowisko oraz wykazali ogromne zainteresowanie niesieniem pomocy drugiej osobie. Chętnie dzielili się z członkami organizacji wiedzą na temat swoich krajów oraz kultury. Od pierwszych chwil wyrażali zaciekawienie samym projektem oraz możliwością rozwoju siebie oraz Kielc. Wielokrotnie zaznaczali że jest to wyzwanie które chcą podjąć, aby przełamać swoje słabości oraz otworzyć się na drugiego człowieka. Wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie, chcieli poszerzać swoje horyzonty, oraz dostarczyć sobie nowych możliwości rozwoju. Jest to swego rodzaju wzór postawy, którą powinna kierować się każda młoda osoba, podejmująca nowe, nieznane dotąd wyzwania. Należy pamiętać jak ważne jest uczenie się nowych rzeczy, które w przyszłości mogą całkowicie odmienić nasze życie oraz obudzić w nas pasję, którą będziemy chcieli rozwijać. Najważniejsze jest jednak dzielenie się nowymi umiejętnościami z innymi ludźmi.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od sesji nt. AIESEC, przygotowanej przez Paulinę Kusę oraz Rafała Tokara. Podczas prezentacji wolontariusze mogli dowiedzieć się więcej o naszej organizacji, poznać naszą wizję, cele jakie chcemy osiągnąć oraz umiejętności jakie chcemy rozwijać w nas i w lokalnym środowisku. Wolontariusze zachęceni przez naszych AIESEC’erów, chętnie podzielili się z nami swoim doświadczeniem oraz problemami jakie zauważyli w swoich miastach. Stale przewijał się problem braku komunikacji międzyludzkiej oraz braku świadomych liderów wśród  młodych ludzi. Nasi zagraniczni przyjaciele, zakwalifikowali to jako problem obecnych czasów. Następnie wolontariusze przedstawiali wizę samych siebie w projekcie International Education. Ege, wolontariusz z Turcji mówił, że wcześniej Polska była dla niego obcym krajem, jednak dzięki konferencji zaczął nadrabiać zaległości na temat naszej kultury, która bardzo go zainteresowała. JingYi także chciała jak najlepiej poznać naszą kulturę, aby zrozumieć drugiego człowieka, jego obawy oraz problemy. Jej kolejnym celem było uświadomienie każdemu człowiekowi, jak ważną rolę w społeczeństwach pełnią świadomi liderzy.

Następną sesję pt. “Why Poland?” poprowadziła Anna Bieniek, koordynator projektu International Education. W swojej prezentacji mówiła o historii Polski, obecnych realiach i drodze do odbudowy naszego kraju po II Wojnie Światowej. Używając zdjęć najpiękniejszych miejsc w Polsce, pokazała w jaki sposób zmienił się nasz krajobraz. Jednocześnie zaproponowała ponad 20 miejsc wartych zwiedzenia, podczas trwania projektu, był to m. in.  Kraków, Warszawa, Zakopane, Wrocław oraz wiele innych miast.

Później nasi przyjaciele nauczyli się podstawowych zwrotów i słów w naszym języku. Udało się to dzięki sesji Justyny Pedrycz o nazwie “Let me polish you”. W przeciągu kilku minut wolontariusze nauczyli się takich zwrotów jak “Dzień dobry”, “Do widzenia” oraz “Smacznego”. Trudność sprawiły im jednak nasze „łamijęzyki”, które wywołały istną furorę. Nawet później wolontariusze chcieli nauczyć się chociaż jednego z nich, aby móc pochwalić się jego znajomością swojej rodzinie i przyjaciołom.

Ostatnią sesją tego dnia, była przygotowana przez Rafała Tokara sesja o motywacji, na której nasz AIESEC’er przedstawił techniki związane z wyznaczaniem sobie celów w życiu. Całość wykładu oparł na przykładzie drzewa, które stopniowo rozrasta się pod wpływem wielu czynników, przyrównując to do każdego człowieka. Swój przykład podsumował, przedstawiając  LDM AIESEC, czyli model rozwoju cech liderskich, który jest wykorzystywany w AIESEC.

W ostatnim dniu naszej konferencji, odbyła się tylko jedna sesja pt. “World’s issue”, którą poprowadził Marcin Labuda. Podczas prezentacji podsumował całą wiedzę jaką wolontariusze zdobyli w trakcie trwania EPCo. W oparciu o wizję AIESEC oraz LDM Marcin przedstawił 4 główne problemy z jakimi borykają się obecnie młode osoby. Były to m.in brak komunikacji międzyludzkiej, ambicji oraz świadomych liderów. Innym ważnym problemem było także pokolenie Millenialls. Po zakończonej prezentacji, przyszedł czas na pożegnanie i zakończenie konferencji. Każdy z jej uczestników mógł napisać swoje wrażenia dotyczące konferencji, jej uczestników oraz naszego kraju.