Global Entrepreneur Logo

Global Entrepreneur to zagraniczne projekty, gdzie młodzi ludzie mogą zdobyć doświadczenie i mieć swój wkład w szybko rozwijający się świat startupów.