HOST FAMILY – Otwórz drzwi nowym kulturom

Już na początku stycznia rozpoczynają się kolejne projekty organizacji studenckiej AIESEC – Enjoy My Origin, Winter Camps oraz Youth of the Future. Projekty te to warsztaty edukacyjne i kulturowe skierowane odpowiednio do gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkoli i domów dziecka. Ich celem jest przede wszystkim promowanie różnorodności kulturowej i tolerancji wśród mieszkańców naszego regionu.

Na czas trwania tych projektów uruchomiliśmy program Host Family, polegający na zaproszeniu pod dach swojego domu jednego ze studentów bądź studentek z całego świata, którzy przyjeżdżają do nas na praktyki. Ze względu na to, że praktyki mają charakter wolontariacki, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Pomoc w zapewnieniu im noclegu jest tym bardziej cenna.

Korzyści z udziału w projekcie są obopólne. Praktykant, oprócz tego, że ma zapewniony nocleg podczas trwania projektu, może też bezpośrednio doświadczyć polskiej gościnności, zawrzeć trwałe znajomości ze swoim gospodarzem, pouczyć się naszego języka i przede wszystkim wyjechać z Polski z pozytywnymi wspomnieniami. Przyjmując praktykanta pod swój dach, gospodarz dostaje możliwość poznania kultury swojego gościa, zweryfikowania stereotypów, oswojenia się i podszkolenia języka obcego – a to jedynie niektóre z korzyści uczestnictwa w Host Family.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu, wypełnij aplikację: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJHaVhYakR6RWVFM3BfZ2hjUDh6TlE6MQ#gid=0