Jak wygląda edukacja w Turcji?

turkyenewble

Zanim tureckie dzieci pójdą do szkoły podstawowej, w wieku od 3-5 mogą uczęszczać do nieobowiązkowych przeszkól. Dla dzieci, które z powodów ekonomicznych, czy infrastrukturalnych nie mogą brać udziału w edukacji przedszkolnej, państwo organizuje dwie inicjatywy:

Letnie przedszkole- program przygotowany dla dzieci w wieku pięciu lat, który ma na celu wyrównać poziom wiedzy młodych Turków z równieśnikami, którzy przeszli przez trzyletnie przedszkole.

Mobilna klasa- instytucja działająca głównie na terenach wiejskich, gdzie występują trudności z posyłaniem dzieci do przedszkól. Nauczyciele i wychowawcy cyklicznie podróżują pomiędzy wsiami regionu, aby prowadzić bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat.

W wieku 6 lat dzieci zaczynają chodzić do 8 letniej szkoły podstawowej, którą dzieli się na 2 bloki po 4 lata. W klasach 1-3 obowiązkowy program nauczania obejmuje 4 przedmioty: Język turecki, matematyka, język obcy ( głównie angielski, czasem niemiecki lub francuski)) oraz ‘Hayat Bilgisi’ co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „nauki o życiu”, a jest czymś co można przyrównać do edukacji wczesnoszkolnej znanej z polskich podstawówek. W klasie czwartej ‘Hayat Bilgisi’ zostaje wymieniony na Nauki przyrodnicze i społeczne.

W klasach 5-7 obowiązkowe przedmioty to: Język turecki, matematyka, przyroda, wiedza o społeczeństwie i język obcy. W ostatniej klasie szkoły podstawowej wprowadza się Historię rewolucji Tureckiej i Kemalizm.

Kemalizm- ideologia utworzona przez Ataturka, oparta na tzw. „sześciu strzałach”.

  • Republikanizm
  • Równość, rządy ludu
  • Sekularyzm – wyłączenie religii z organów politycznych państwa
  • Reformizm – otwartość na rozwój i nowe ideologie
  • Nacjonalizm (rozumiany jako powszechny dostęp do dóbr kultury, jak i równość obywateli wobec prawa, niezależnie od religii)
  • Etatyzm – interwencja państwa w gospodarkę

Szkoła średnia w Turcji trwa 3 lub 4 lata. Uczniowie mogą pójść do liceum, technikum lub szkoły zawodowej. W liceach publicznych dzień składa się z sześciu czterdziestominutowych lekcji. Po pierwszym roku liceum, uczniowie wybierają profil edukacji, w zależności od zainteresowań oraz kierunku studiów, który chcieliby podjąć. Liceum zwieńczone jest egzaminem OSS, którego polskim odpowiednikiem jest matura.

quality education

Sprawdź jak Ty możesz wpłynąć na edukację w Turcji, zarejestruj się na wolontariat Global Volunteer i wspieraj Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.