Jak wygląda gospodarka w Turcji?

turkyenewblxe

Turecka sytuacja gospodarcza od wielu lat przypomina istny rollercoaster.  Turcja plasuje się w pierwszej dwudziestce największych światowych gospodarek jednocześnie borykając się jednak z wieloma problemami ekonomicznymi m.in. z brakiem odpowiednich zabudowań mieszkalnych, dysproporcją infrastrukturalną, edukacją, handlem i bezrobociem. Jeśli chodzi o ostatni punkt, warto pochylić się nad nim dłużej.

Stopa bezrobocia w Turcji wynosi obecnie 12,1%, dla porównania w Polsce ten współczynnik jest równy 8,6%. Przyczyny braku zatrudnienia szuka się w wielu aspektach, m.in. spowolnienie wzrostu gospodarczego i wzrost udziału w rynku pracy, brak przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wysoki współczynnik wypadków. Duża część pracowników jest  zmuszona do pracy za płacę minimalną, bez związków zawodowych i bezpieczeństwa na swoim stanowisku.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w południowo-wschodniej Anatolii, gdzie wyniosła 15,5%.  Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wyniósł 64,8 %, a kobiet 26,7 %. Co wskazuje również na stosunek społeczeństwa do zachowania typowego patriarchatu.

Rząd aktualizował dwuletni program rozwoju gospodarki tzw. Średniookresowy Program Rozwoju, mający na celu poprawę warunków ekonomicznych państwa, zakłada, że główne wskaźniki makroekonomiczne w Turcji będą się stopniowo poprawiać. Ruszył również program wsparcia rozwoju Wschodniej Anatolii,  z myślą o małych inwestorach. Zachęty rządowe są przeznaczone dla inwestycji przemysłowych, ośrodków call center oraz centrów przechowywania danych. Wsparcie może być udzielone w formie usług doradczych, przydziału gruntu pod inwestycję w strefie przemysłowej, dotacji na zakup lub wynajem gruntu lub budowę fabryki.

Turcja jest miejscem przyszłościowym, stojącym otworem dla młodych i kreatywnych ludzi. Warto dowiedzieć się więcej na temat możliwości sprawdzenia się na nowym polu.

sdg8

 

Sprawdź jak Ty możesz wpłynąć na gospodarkę Turcji, zarejestruj się na praktyki w firmach Global Talent  lub startupach – Global Entrepreneur i wspieraj Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8.

Maria Chmurska