Konferencja Youth Ways

Już 30 października we Wrocławiu (hotel Scandic Wrocław) odbędzie się konferencja Youth Ways. Inicjatywa podjęta przez organizację AIESEC przeznaczona jest dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy i  zainteresowani są w dalszym stopniu zdobywaniem wiedzy oraz rozwijaniem swoich umiejętności w celu pełnego wykorzystania własnego potencjału.

Jest to pierwsza edycja konferencji. W jej skład będą wchodzić spotkania z inspirującymi postaciami polskiego biznesu, wykładowcami uczelni wyższych oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Celem projektu Youth Ways jest wykreowanie przestrzeni do wymiany poglądów, doświadczeń oraz oczekiwań między uzdolnionymi przedstawicielami środowiska akademickiego, a ludźmi, którzy osiągnęli sukces w życiu zawodowym. Wykłady, szkolenia oraz panele dyskusyjne mają na celu przybliżyć młodym ludziom świat biznesu, a jednocześnie zaszczepić w nich taką mentalność, która w przyszłości przyniesie korzyści dla rozwoju lokalnej gospodarki, tak aby miasto Wrocław stało się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla pracodawców, jak i osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Jako pozarządowa organizacja studencka zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi w kontaktach z biznesem i swoimi działaniami wychodzimy im naprzeciw. Bardzo cenimy sobie pozycję jaką odgrywa AIESEC w lokalnej przestrzeni akademicko-biznesowej i z pasją spełniamy swoją rolę m. in. poprzez realizację projektów mających na celu wspieranie polskich przedsiębiorców takich jak Youth Ways.

APLIKUJ już teraz!

Odwiedź naszego fanpage!?

 Dowiedz się więcej!