Podziękowania dla KPK

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Komunalnemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Białymstoku za zorganizowanie ekspozycji plakatów dotyczących projektów Global Citizen** oraz Global Talents** w autobusach miejskich oraz za wspaniałą współpracę.

Od 27 maja do 2o czerwca informacje o projektach można znaleźć w liniach: 4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 21N, 22, 25, 28, 100.