Potrzeba edukacji finansowej społeczeństwa

Czy Polacy potrafią skutecznie zarządzać swoimi finansami? Jak kształtować umiejętności związane oszczędzaniem i jak zachęcać do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi? Rozmawiać o tym będą przedstawiciele środowiska akademickiego, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń inwestorów, organizacji pozarządowych oraz reprezentanci władz lokalnych podczas debaty publicznej „” Potrzeba edukacji finansowej społeczeństwa”, która odbędzie się 29 listopada 2013roku w Hotelu Dalw Kielcach. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Kronenberga w ramach dorocznej akcji społecznej „Tydzień dla Oszczędzania” oraz AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce.

Z badań postaw Polaków wobec oszczędzania przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie Fundacji Kronenberga wynika, że tylko 8% społeczeństwa regularnie oszczędza, aponad połowa oszczędzających lokuje swoje środki na nieoprocentowanym koncie lub trzyma w domu.[1]Nie każdy z nas wie, jak w codziennym życiu zastosować proste mechanizmy, które mogą pomóc odkładać środki finansowe.Kształtowanie praktycznych umiejętności związanych z finansami osobistymi,promocja oszczędzania oraz rozpoczęcie debaty na temat stanu świadomości społeczeństwa w zakresie finansów jest niezwykle ważne w dobie spowolnienia gospodarczego, który bezpośrednio dotyka finansów osobistych.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwu, a także przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego na problem niedostatecznej edukacji finansowej społeczeństwa. Wszak od wiedzy finansowej każdego z nas zależy nasz sukces życiowy izawodowy, podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga.

Organizatorzy debaty chcą wspólnie z ekspertami zastanowić się, jakie są mocne i słabe strony wiedzy finansowej Polaków, czy Polacy potrafią skutecznie zarządzać swoimi finansami orazczy i kiedy powinniśmy wprowadzać edukację finansową do programu nauczania w szkołach i na uczelniach.

Debata dotycząca edukacji finansowej społeczeństwa, odbywa się w ramach akcji „Tydzień dla oszczędzania” – ogólnopolskiej akcjispołecznej związanej z obchodami Światowego Dnia Oszczędzania (31.10). Jej celem jest edukacja finansowa społeczeństwa, promowanie wśród Polaków nawyku odkładania pieniędzy oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi.

SPOTKANIE JEST OTWARTE DLA MEDIÓW

Więcej informacji udzieli

AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce

Paweł Majewski

Tel: 507 692 061