PROFECTUS – inspiracja do zmiany

Sekcja Trenerska Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA działającego przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu

Jagiellońskiego, organizuje III Konferencję Trenersko – Coachingową pod nazwą: „PROFECTUS – szkolenia i coaching

inspiracją do zmiany w życiu człowieka i organizacji”. Odbędzie się ona w dniach 24-25 maja 2014 roku w Krakowie na

Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja jest adresowana do trenerów i coachów – profesjonalistów, a także pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje

umiejętności trenerskie. Najważniejszym celem spotkania jest promowanie szkoleń i coachingu jako form wspierających

zmiany zarówno w życiu osobistym, jak i w organizacji.

Organizatorzy zapraszają uczestników do wysłuchania wykładów, które skupią się na naukowym podejściu do trenerstwa

i coachingu oraz ich roli w procesie zmiany w życiu osobistym i organizacji. Poruszone zostaną tematy różnorodnych

procesów towarzyszących zmianie, związanych z oporem przed zmianą, osobistymi zasobami czy motywacją.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w dwóch wybranych warsztatach, będących szansą na spotkanie

z profesjonalistami, poznanie narzędzi wspierających proces zmiany i doskonalenie swojego warsztatu trenerskiego.

W roli prelegentów tegorocznej edycji Konferencji wystąpią między innymi: Romuald Kępa, Tomasz Mnich,

Adam Aduszkiewicz, Urszula Mijakoska, Eliza Gniado, Tomasz Drożdż, Eliza Jarmołowicz-Zalewska, Małgorzata Misztal,

Michał Kubik, Joanna Chmura, Jelena Kucharczyk, Michał Faron, Edyta Korona, Judyta Gutowska, Agnieszka Zagajewska,

Anita Michalska, Piotr Karkoszka, Justyna Martas, Konrad Wilk, Rafał Żak, Michał Godlewski, Nina Dragosz.

Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Trenerska Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działająca przy Instytucie

Psychologii Stosowanej UJ od 2011 roku. Dotychczas, poza organizacją dwóch edycji konferencji Profectus, organizowali

m.in. event szkoleniowy „Aktywnie w przyszłość” przy współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego i cykle

szkoleń dla studentów: „Twoja szansa na sukces” i „ProgresSfera”.

Więcej informacji na temat konferencji i organizatorów można znaleźć na stronach:

www.konferencjaprofectus.pl oraz www.facebook.com/konferencjaprofectus.

Zapisy odbywać się będą w dniach: 31.03. – 18.04.2014r.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konferencji udzielą:

Karolina Kaduszkiewicz – Koordynator Główny

karolina.kaduszkiewicz@gmail.com

Tel: 668 133 132

Magdalena Popek – Koordynator ds. Public Relations

Tel: 882 171 707

mag.popek@gmail.com