Przyszły lider, czyli kto?

Doświadczenie liderskie lub jeżeli ktoś woli angielską odmianę leadership to tajemnicze hasło, które pojawia się w większości ofert pracy, mówią o nim wykładowcy, prezesi firm, głowy państw, oraz działacze społeczni. W internecie można również znaleźć wiele filmików, tekstów i grafik na ten temat.  Skoro tak często się z nim spotykamy to warto jest dowiedzieć się, co tak właściwie oznacza i dlaczego jest takie przydatne oraz jak każdy z nas może je w prosty sposób zdobyć.

Bycie liderem to inaczej bycie przywódcą – jest to najprostsza i najszybsza odpowiedź, jaka przychodzi nam do głowy, gdy ktoś nas zapyta, kim jest lider. Jednak, kim jest ten przywódca i czym się charakteryzuje? Przede wszystkim jest to osoba, która posiada wizję obojętnie czy to dotyczącą przyszłości konkretnego projektu, miejsca, życia ważne, żeby w nią wierzył i starał się do niej dążyć. Kolejnym punktem jest umiejętność zarażenia innych tym pomysłem tak, żeby stało się to ich celem.

Dobry lider to osoba, która działa od ogółu do szczegółu. Zależy jej na sukcesie całego projektu i osiągnięciu zamierzonych efektów jednak w całym tym działaniu skupia się również na rozwoju każdego jego członka z osobna. Jest to związane ze świadomością, że skoncentrowanie się na ludziach, motywowanie ich, dbanie o ich rozwój i pogłębianie wiedzy oraz wyciągnięcie pomocnej dłoni, gdy tego potrzebują jest kluczem do osiągnięcia sukcesu całej grupy.

Do zadań lidera należy również kierowanie zespołem i nadzorowanie jego poczynań, jednak nie narzuca on konkretnych działań a naprowadza ludzi tak, żeby to oni sami wspólnie je tworzyli.

“Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością”

George Patton

Powyższy cytat pokazuje również, że ważną umiejętnością jest wiara w ludzi i ich możliwości. Współpracując z nimi lider ma okazję poznać bliżej ich charakter i umiejętności, dzięki czemu może powierzać im różne zadania i obowiązki wiedząc, że będą one dla nich cenną lekcją, wyzwaniem, ale nie rzeczą niemożliwą do zrobienia.

Należy wspomnieć również o odpowiedzialności, która jest nieodłącznym elementem w przewodniczeniu grupy, działań, akcji. Zdarza się, że wiąże się to z nieprzyjemnymi rzeczami jednak dobry lider przede wszystkim wyciąga wnioski i potrafi uczyć się na błędach.

Warto, chociaż raz w życiu spróbować swoich sił, jako lider

Zdecydowanie tak! Próba sprawdzenia się w roli lidera to doświadczenie, którego nigdy się nie zapomni. Niezależnie od tego czy jest to organizacja szkolnej imprezy, praca nad zadaniem w ramach zajęć na uczelni czy zarządzanie projektem w organizacji albo już w przedsiębiorstwie. Z każdej tej akcji można wynieść wiele cennych lekcji, które pozwolą nam się rozwijać.

Pierwszą korzyścią z bycia liderem jest nie tylko zdobycie umiejętności pracy w grupie, lecz także jej zarządzanie. Wiąże się to z prowadzeniem zespołu i organizacją spotkań, dzięki czemu poprawia się zdolności komunikacji oraz autoprezentacji, ponieważ trzeba zebrać się na odwagę i przedstawić coś tak, aby każdy zrozumiał, o co chodzi. Oczywiście z początku jest to stresujące zadanie jednak przez to nabiera się doświadczenia właśnie w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach oraz trenuje się swoją wytrzymałość i opanowanie.

Kolejną kompetencją, jaką można otrzymać jest delegowanie zadań i ich koordynowanie. Poprzez powierzanie konkretnym osobą wykonania jakiś zadań lider uczy się jak dobrać odpowiednie czynności do odpowiednich osób, jak motywować oraz jak pomagać, gdy wymaga tego sytuacja. Czasami wystarczy rozmowa, czasami wspólna praca. Wszystko zależy od danej osoby, ale właśnie dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie podjąć decyzję, kto czego potrzebuje.

Należy wspomnieć, że bycie liderem wiąże się przede wszystkim z lepszym poznaniem samego siebie. Pozwala na uświadomienie sobie, jakie posiada się mocne i słabe strony, jakie mamy wady a jakie zalety, nad czym można jeszcze popracować a z czym trzeba nauczyć się żyć i przeobrazić to w zaletę.  Kształtuje to także poczucie pewności siebie i jest dobrą lekcją życia.

Co łączy LEADERSHIP i AIESEC?

AIESEC, jako organizacja studencka skupia się na kształtowaniu liderów poprzez działanie na różnorodnych projektach związanych z wieloma działami. Dzięki temu tworzy się możliwości spróbowania swoich sił najpierw w byciu częścią projektu a następnie liderem. Członkowie organizacji są osobami młodymi, często bez profesjonalnego doświadczenia. Działalność w AIESEC umożliwia zdobycie cennej praktyki i postawienie pewnego kroku w przyszłość.

Będąc min. liderami projektu AIESEC daje możliwość zdobycia tych umiejętności, o których była wyżej mowa. Wszystko zależy tylko od własnych chęci do doskonalenia się. Młodość charakteryzuje się również przyzwoleniem na ponoszenie porażek i wyciąganiem wniosków na przyszłość, ponieważ wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się na błędach a lepiej popełnić je teraz i mieć nauczkę niż później zgrzytać zębami.

Działalność w AIESEC umożliwia posiadanie realnego wpływu na otoczenie. Co roku setki wolontariuszy i praktykantów z całego świata mogą się rozwinąć poprzez udział w realizowanych projektach takich jak Global Citizen i Global Talents, dzięki którym poznają różne kultury, polepszają umiejętności językowe i zdobywają cenne doświadczenie.

Wszystkie te umiejętności, cechy, zalety i wady brzmią jednak bardzo poważnie i choć AIESEC może pochwalić się profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań to członkowie organizacji nie zapominają o zabawie i traktowaniu tych wszystkich możliwości przede wszystkim, jako przyjemność i szansy na przeżycie ciekawej, niezapomnianej przygody oraz okazji do zawarcia prawdziwych przyjaźni.