Wyjedź na wolontariat

Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę? Zdobyć cenne doświadczenie i 
podszkolić języki obce? Mieć przyjaciół na każdym kontynencie? Jesteś
 kreatywny, otwarty i pełen zapału do pracy? To jest projekt właśnie dla
 Ciebie! Global Citizen – wolontariat zagraniczny!

Czym jest wolontariat Global Citizen?

Global Citizen to międzynarodowy program
 wymiany dla młodych osób
 zainteresowanych rozwojem osobistym,
odkrywaniem i dzieleniem się swoją
 kulturą. Global Citizen jest realizowany za
pomocą projektów opartych na edukacji
kulturowej i budowaniu tolerancji, 
rozwijaniu umiejętności trenerskich,
 przedsiębiorczości, umiejętności z zakresu
marketingu oraz świadomości na temat
 globalnych problemów takich, jak HIV/
AIDS, zagrożenia ekologiczne czy prawa
człowieka. Program jest realizowany w międzynarodowym otoczeniu w 
instytucjach takich, jak: organizacje pozarządowe, uniwersytety, szkoły,
 przedszkola lub podczas letnich obozów.

Global Citizen Management

Wolontariat organizowany przez AIESEC skupiony na
 rozwijaniu umiejętności w następujących
 obszarach: marketing, zarządzanie oraz
 prowadzenie szkoleń i warsztatów. Uczestnik
 wymiany może realizować swój wolontariat w
Organizacjach Pozarządowych i innych placówkach,
 które współpracują z komitetem AIESEC 
goszczącym w danym kraju.

Global Citizen Culture

Program praktyk dla ludzi zainteresowanych
o dkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. Jest on realizowany przez projekty polegające na edukacji 
kulturalnej, opiece nad dziećmi i budowaniu postaw
 tolerancyjnych. Wolontariusze biorą udział w
 Międzynarodowym Programie Praktyk, aby działać
 na rzecz zmiany lokalnego środowiska.

Global Citizen World Issue

Projekt ten stanowi odpowiedź na problemy, z którymi zmaga się świat.
 Wolontariusz ma szansę uwrażliwiać na zagadnienia globalne związane z 
HIV/AIDS, prawami człowieka, środowiskiem i
 ekologią. Realizując projekty o tej tematyce, 
wolontariusz pracuje w wielokulturowym
 środowisku.

Jak wyjechać na program Global Citizen?


Kandydat nie może mieć więcej niż 30 lat, musi
 posiadać status studenta lub absolwenta do 2.
roku po ukończeniu studiów oraz znajomość 
języka angielskiego na poziomie przynajmniej 
B1.
Przy wyborze Komitetu wysyłającego należy też wybrać WARSZAWA UW.
 Aplikację można wypełnić online na stronie www.globalcitizen.pl i od tego
momentu rusza cały proces rekrutacyjny. W ciągu 7 dni zostaje przeprowadzone
 spotkanie z kandydatem, a w ciągu następnych 48 godzin podany jest wynik 
rozmowy. Następnie zapraszamy na szkolenie i wypełnienie dokumentów. Trzeba
 również uiścić odpowiednie opłaty. Od tej chwili kandydat szuka swojego
 wymarzonego wolontariatu i po załatwieniu wszystkich formalności wyrusza na
 niesamowitą przygodę! 
Chcesz być na bieżąco? Śledź naszego Facebook’a: facebook.com/GlobalCitizenPoland i facebook.com/aiesec.uw