Warsztaty dla najmłodszych z AIESEC

Wśród projektów realizowanych przez Komitet Lokalny AIESEC Łódź, „Inspirator” zajmuje miejsce wyjątkowe. Nasza lokalna inicjatywa skierowana jest do młodej grupy odbiorców – dzieci w wieku 4-13 lat. Na tym etapie życia niezwykle istotne jest pobudzanie wyobraźni, szerzenie tolerancji, kontakt z innymi kulturami i stawianie pierwszych kroków w nauce języka obcego.

AIESEC jako największa na świecie organizacja pozarządowa prowadzona przez studentów postanowił odpowiedzieć na te potrzeby, by już w tak wczesnym wieku przełamać bariery schematycznego myślenia. Naszym celem jest podnoszenie kreatywnej otwartości uczestników poprzez przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, a w rezultacie zastąpienie działania odtwórczego myśleniem twórczym. Poprzez naukę generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów oraz wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, chcemy umożliwić dzieciom wielopłaszczyznowy rozwój osobisty sprzyjający szybszemu odkrywaniu ich potencjału.

Tym, co wyróżnia programy organizowane przez AIESEC od licznych inicjatyw edukacyjno- rozwojowych, jest międzynarodowe środowisko, proponowane przez nas warsztaty są bowiem prowadzone wyłącznie w języku angielskim przez energicznych młodych ludzi – studentów pochodzących z różnych krajów świata. W ostatnich 2 edycjach gościliśmy wolontariuszy z Chin, Indonezji, Kazachstanu, Egiptu, Kuwejtu, Meksyku, Rosji, Turcji, Portugalii, Węgier, Panamy, Malezji, Ukrainy, Japonii oraz Gruzji.

Projekt Inspirator realizowany jest w Łodzi i na terenie całego województwa łódzkiego od 2011 roku, a jego dwie ostatnie edycje miały miejsce w terminie:

10.01 – 21.02.2014 r. oraz 28.02 – 11.04.2014 r.

Celem każdej edycji było przeprowadzenie serii warsztatów w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie województwa łódzkiego z zakresu rozwoju kreatywności i inteligencji emocjonalnej. Zajęcia przeprowadzane są zawsze na przestrzeni 6 tygodni – po tydzień w każdej z placówek.

Od początku 2014 roku umożliwiliśmy rozwój 21 wolontariuszom z zagranicy, którzy mogli prowadzić zajęcia w 44 placówkach oświatowych. Sumując obie realizacje, nasi praktykanci dotarli do grupy ponad 2000 uczniów w naszym województwie. Kontakt ze studentami z zagranicy z pewnością był silnym impulsem oraz motywacją dla dzieci do dalszej nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego.