Co z tym niedożywieniem? I dlaczego tak ważna jest edukacja?

brazylia-aiesec-niedozywienie

Świat poczynił ogromny krok w przód na przestrzeni ostatnich 15 lat w kwestii głodu i niedożywienia na globie. (15% w statystykach). Jednakże, więcej niż 790 milionów ludzi nie posiada stałego dostępu do odpowiedniej ilości pożywienia. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, osiągnięcie celu do 2030 roku będzie niemożliwe.

Cel Zrównoważonego Rozwoju 2 mierzy w likwidację głodu i wszelkich form niedożywienia do 2030 roku. Ponadto, instytucje i kraje wybierające ten cel mają za zadanie zapewnienie dostępu do odżywczego i dobrego jakościowo pożywienia o każdej porze roku.

Rozwiązanie problem głodu i niedożywienia jest związane ze zrównoważonym systemem produkcji żywności, implementacją właściwych technik rolniczych, a także dostępem do ziemi uprawnej i międzynarodową współpracą, która ma na celu usprawnienie technologii produkcji żywieniowej i inwestycje w tę infrastrukturę. Cel numer 2 ma za zadanie zmniejszyć dysproporcję w rynkach żywieniowych na całym świecie.

Brazylia jest częścią inicjatywy 10YFP Sustainable Food Systems Programem, zrzeszającą kraje i organizacje z całego świata, które pracują nad wprowadzeniem bardziej zrównoważonych systemów żywieniowych – dbając o proces produkcji od farmy do widelca. Brazylia, tak jak inne kraje, kładzie nacisk na edukacje w tym obszarze: od zrównoważonych diet, przez marnotrawstwo jedzenia i wody. W Brazylii, która stała się drugim co do wielkości po Stanach Zjednoczonych eksporterem żywności, 86 milionom ludzi brakuje jedzenia. Większość głodujących krajów mogłoby już teraz wyżywić całą swoją ludność, gdyby uporały się z problemem nierównego podziału własności zasobów przyrody, i gdyby osiągnęły pełnię swoich możliwości w produkcji żywności.

Aby móc osiągnąć Cel Zrównoważonego Rozwoju numer 2 musimy także zapewnić dobrą i powszechnie dostępna edukację, która stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi i zrównoważonego rozwoju. W Brazylii istnieją regiony, gdzie o dostęp do edukacji jest bardzo trudno, a sama jakość pozostawia wiele do życzenia. Dlatego projekty AIESEC często związane są z Celem Zrównoważonego Rozwoju numer 4 -edukacja na wysokim poziomie -którego celem jest zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie.

Sprawdź sam w jaki sposób możesz już teraz zaangażować się w projekty wspierające lokalne środowisko Brazylii.