Zapisy na warsztaty AIESEC University przedłużone do 4 marca

Zapisy na warsztaty językowe zostały przedłużone do wtorku 4 marca – włącznie.

Jeśli jeszcze nie zdążyłeś się zapisać – nie zwlekaj.

>>LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO<<

1% – to nic nie kosztuje

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo – konsultacyjny Marszałka Województwa Świętokrzyskiego kontynuuje w roku 2014 akcję „1% dla Organizacji Pożytku Publicznego” działających na terenie województwa świętokrzyskiego na rzecz jego mieszkańców. – To bardzo cenna pomoc dla osób potrzebujących oraz wsparcie wartościowych inicjatyw z różnych obszarów życia. Pieniądze są przeznaczane m.in. na pomoc dla dzieci, leczenie i rehabilitację osób chorych, dotkniętych przemocą, uzależnieniami, na sport i turystykę – podkreśla Teresa Śliwa, przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dzięki tym rozwiązaniom w rocznych zeznaniach podatkowych PIT wszyscy mamy możliwość wsparcia organizacji pożytku publicznego dokonując odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranych organizacji w naszym regionie. W ten sposób mamy możliwość zadecydować sami, na jakie działania chcemy przeznaczyć nasze pieniądze.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu województwa świętokrzyskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 znaleźć można na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl w zakładce Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Karol Skowera

Wiceprzewodniczący 

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego