Celem projektu VisAbility jest wsparcie placówek NGO przez zagranicznych wolontariuszy w inicjatywach związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczeństwie. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu marketingu i zarządzania w III sektorze.

Projekt skierowany do NGOs, instytucji i stowarzyszeń dążących do tego samego celu.