AIESEC Gdańsk organizuje projekty edukacyjne i społeczne skierowane do różnego rodzaju placówek, które chcą razem z nami wpływać na lokalne środowisko. Dzięki uczestnictwu w Global Volunteer młodzi ludzie mają możliwość realnie wpływać na otaczający ich świat, a tym samym zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują ich do działania na rzecz otoczenia.

Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami, którzy wierzą, że globalna perspektywa pozwala o wiele lepiej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań.

Aktualnie dostępne projekty:

International Education  quality_education

International Education to projekt wspierający Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ numer 4 – „Jakościowa Edukacja”, kierowany do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

W oparciu o raport Systemu Ewaluacji Oświaty ponad 20% dzieci i 40% nastolatków nie jest zainteresowanych zajęciami w szkole. Bazując na tym samym źródle – według studentów, rzadko uczą się oni czegoś nowego w trakcie zajęć.

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji poprzez dostarczanie praktycznych warsztatów, rozwijających umiejętności miękkie, dzięki czemu uczeń jest dużo bardziej świadomy swoich celów personalnych i świadomie inwestuje swój czas w edukację, rozumiejąc jej wartość i cel.

Understand reduced_inequalities

UnderStand to projekt wspierający Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ numer 10 – „Mniej nierówności”, kierowany do NGOsów oraz stowarzyszeń dążących do tego samego celu oraz wszelkich placówek socjalnych.

Według Prokuratury Generalnej w Polsce ilość spraw sądowych dotyczących rasizmu w naszym kraju zwiększyła się z 60 do 1365 w okresie 2006 do 2014 roku.

Celem projektu jest promowanie społecznej, ekonomicznej i politycznej równości niezależnie od wieku, płci, rasy, pochodzenia, wyznania czy statusu ekonomicznego. Wszystko po to aby zwiększyć poziom tolerancji wśród Polaków poprzez angażowanie ich w warsztaty prowadzone przez wolontariuszy z całego świata, oparte na interaktywnych rozmowach dotyczących aktualnych problemów globalnych, a także różnic kulturowych oraz spedzanie z nimi czasu.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu

aiesec.gdansk@gmail.com

Więcej informacji o organizowanych przez nas projektach znajdą Państwo w naszym portfolio.