Celem projektu EnvironMental jest wyedukowanie społeczeństwa o aktualnych problemach związanych ze środowiskiem i metodach jego ochrony.