Celem projektu Next Step jest wyedukowanie młodych ludzi w świadomym planowaniu ścieżki swojej kariery poprzez warsztaty prowadzone przez wolontariuszy z całego świata, podczas których uczniowie rozwijają w sobie świadomość swoich mocnych i słabych stron, ko-kreują zróżnicowane ścieżki kariery i planują najbliższe cele przybliżające ich do wybrania odpowiednich studiów i pracy.