Oświadczenie AIESEC Polska w sprawie warsztatów prowadzonych w Szkole Podstawowej w Dobczycach

Warszawa, 26 lutego 2019

W październiku 2018 roku zarząd organizacji AIESEC został poinformowany o niezadowoleniu części rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach z powodu charakteru warsztatów przeprowadzonych przez dwóch wolontariuszy z Algierii.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach kilkukrotnie brała udział w projekcie International Education organizowanym przez AIESEC, w ramach którego młode osoby z różnych krajów na świecie przyjeżdżają do Polski aby prowadzić zajęcia z dziećmi, przybliżyć im kulturę swojego kraju, uczyć tolerancji wobec odmiennej tradycji, budować otwartość, ciekawość świata oraz pokazywać, że warto uczyć się języka angielskiego.
W październiku, na skargę części rodziców obawiających się o bezpieczeństwo dzieci, Szkołę odwiedziło Małopolskie Kuratorium Oświaty. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec pani dyrektor mgr Aleksandry Sutkowskiej. Pozostali rodzice uczniów ze Szkoły, wystosowali list do Kuratorium, w którym wymienili korzyści płynące z projektu AIESEC i bronili decyzji Pani Dyrektor.

Warsztaty w ramach projektu International Education były prowadzone w obecności kadry nauczycielskiej, a bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów nie było zagrożone poprzez warsztaty z wolontariuszami. Nauka napisania swojego imienia w języku arabskim była jednym z wielu elementów zajęć i miała na celu zaprezentowanie kultury wolontariuszy w interaktywny dla uczniów sposób.

O AIESEC:

AIESEC to organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od 1948 roku realizuje misję: pokój i pełne wykorzystanie ludzkiego potencjału. Rozwija w młodych cechy liderskie poprzez dostarczanie im praktycznych doświadczeń w pełnym wyzwań, międzynarodowym środowisku. Wierzy, że samoświadomość, zainteresowanie problemami świata, aktywne poszukiwanie rozwiązań oraz umiejętność motywowania innych do działania to cechy, które wzbudzają w nich odpowiedzialność za otaczającą ich rzeczywistość.

AIESEC w Polsce istnieje od 1971 roku i obecnie działa przy 15 ośrodkach akademickich, skupiając blisko 800 studentów i realizując rocznie ponad 1500 wymian międzynarodowych. Na poziomie globalnym AIESEC działa od 1948 roku skupiając 30 000 członków, 8 200 partnerów i 1 000 000 alumni z ponad 120 krajów. Wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez inicjatywę Youth For Global Goals.

Po więcej informacji prosimy o kontakt:

Agata Bednarek. AIESEC Polska, agata.bednarek@aiesec.pl