Pokolenie Y oczami pracodawcy

Gdy tylko dostałam kontakt do Joanny Żeleźnickiej-Rychlik, wiedziałam że chcę zapytać ją o pokolenie Y. Psycholog z pasji i wykształcenia, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu DTI Polska, asesor. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na rynek polski i niemiecki, w branżach tj. medycyna, farmacja, sprzedaż, IT. Obecnie specjalista ds. rozwiązań rekrutacyjnych, a w wolnych chwilach doradca zawodowy. Wiedziałam, że może rzucić ciekawe światło w dyskusji na temat mojego pokolenia.

1. Posiada Pani kilkuletnie doświadczenie w rekrutacji. Powinna znać Pani pokolenie Y jak własną kieszeń. No więc, jacy oni są?

Pokolenie Y, czyli millenialsi to osoby, które chcą pracować – po to aby żyć, a nie na odwrót. Nie lubię generalizować, więc powiem, że w większości są to osoby pewne siebie i znające swoją wartość, świetnie posługujące się nowymi technologiami i znającymi minimum dwa języki obce. Zależy im na rozwoju, ale nie wahają się też pytać o benefity, dodatkowe świadczenia, zadają szczegółowe pytania już na początkowych etapach rekrutacji.

2. Jakie są największe wartości tego pokolenia?

Niektórzy nazywają pokolenie Y egoistami. Jest to jednak niesłuszny zarzut. Skupienie na sobie i swoim rozwoju nie można jeszcze nazwać egoizmem, moim zdaniem. Millenialsi są przecież też bardzo otwarci na nowe znajomości, przyjaźnie, cenią swój czas wolny. Często też angażują się w społeczne zrywy, akcje charytatywne czy regularny wolontariat.

Opisując to pokolenie warto dodać że do tego grona zaliczamy urodzonych w latach 80 i 90- czyli są to dzisiejsi zarówno 34-latkowe jak i 18-latkowe, więc w samej tej grupie też można dostrzec pewne zróżnicowanie. Istotne jest też w jakiej części Europy taki przedstawiciel pokolenia Y się urodził, wychował i pracuje. Nieco inne wartości cenią mieszkańcy dawnego bloku wschodniego niż Europy Zachodniej. Dla nas, w porównaniu z zachodnimi sąsiadami, bardziej liczy się prestiż, status, dobra materialne.

3. Czy wśród wartości tych znajduje się praca?

Tak, ale praca jest bardziej narzędziem i drogą do celu, a nie sensem i celem samym w sobie.

4. Czy pokolenie Y jest dobrze przygotowane do pracy?

Jest świetnie przygotowane do pracy w globalnym świecie, świecie nowych technologii i zmieniającym się otoczeniu. Są też bardziej mobilni niż pokolenie X.

5. Jakie są ich największe zalety w pracy? W czym wygrywają z pokoleniem X?

W pracy millenialsi są bardziej świadomi swoich praw i mają większą śmiałość w korzystaniu z nich. Są też bardziej otwarci na zmiany, co w ciągle zmieniających się otoczeniu może okazać się kluczowe. Obecnie prawie każdy pracodawca wymaga dużej elastyczności, a rynek pracy z kolei gotowości do przekwalifikowania się, zmiany swojej ścieżki zawodowej. Pokolenie Y jest bardziej otwarte na zmianę i tę zmianę często traktuje jako swoją szansę, np. do dalszego rozwoju. Mają też większe poczucie sprawczości i co za tym idzie większą pewność siebie.

6. Czy to prawda, że są nielojalni, nie zostają po godzinach oraz oczekują więcej?

To prawda, że bardziej cenią swój wolny czas, ale nie jest też tak, że nie są gotowi do poświęceń – muszą jednak widzieć w tym sens i cel.

7. Jak radzą sobie na rozmowach rekrutacyjnych?

Z reguły dość dobrze, bo wcześniej poszukują na rynku informacji jak się zachować na rozmowach, jakie pytania mogą paść, starają się zdobywać pierwsze szlify chodząc na wiele rozmów kwalifikacyjnych. Z rezerwą podchodzą do testów psychometrycznych, ale z entuzjazmem reagują na nowoczesne metody rekrutacji np. w formie gier – więc trend gamifikacji będzie, moim zdaniem, zdobywał coraz większe uznanie rekruterów.

Nadal jednak dostrzegam problemy z przygotowaniem dobrego CV czy przekonywującego listu motywacyjnego – nad tym znaczna część millenialsów musi jeszcze popracować.

8. Czy z Pani perspektywy pracodawcy są gotowi na przyjęcie pokolenia Y?

Myślę, że większość dużych firm jest dobrze przygotowania i ich oczekuje. Korporacje cenią energię młodych i ich otwartość, pewność siebie, wiarę we własne możliwości. Starają się też odpowiedzieć na ich oczekiwania, dbając o zachowanie work&life balance i przyciągając możliwościami rozwoju, szkoleń, jasną ścieżką kariery.

_Rozmawiała Magda Sowierszenko _