Przewodnik Praktykanta – wizy w Ameryce Południowej

people-sign-traveling-blur Wyjazd na praktyki zagraniczne zawsze wiąże się z potrzebą załatwienia wielu formalności. Od zdobycia pozwolenia na pracę po złożenie wniosku wizowego. Często towarzyszą temu skomplikowane procedury i trudność w zdobyciu rzetelnych informacji na ich temat. Proces wizowy różni się w zależności od rejonu świata, który wybierzemy, a nawet poszczególnych krajów. Co ważne, wiele państw nie wymagających wiz w związku z wyjazdami turystycznymi i biznesowymi na krótki okres czasu, obliguje obywateli państw zagranicznych do jej wyrobienia w przypadku chęci podjęcia studiów czy pracy na ich terenie. W większości krajów Ameryki Południowej obywatele Unii Europejskiej nie są zobowiązani do posiadania specjalnych pozwoleń na pobyt, jeżeli nie przekraczają one 90 dni i są związane właśnie z turystyką czy biznesem (np. uczestnictwo w targach bądź wizytowanie zakładów produkcyjnych). Jeżeli jednak decydujemy się na wyjazd na praktyki czy staż musimy ubiegać się o wizę pracowniczą.

Brazylia

Tak jak w większości krajów Ameryki Południowej przyjazd w celu turystycznym czy biznesowym na okres do 90 dni nie wymaga ubiegania się o zezwolenie na pobyt na terenie Brazylii. W przypadku chęci podjęcia praktyk lub stażu obywatel Polski jest już zobowiązany podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania Wizy Tymczasowej V – typu wizy dla osób chcących podjąć pracę zarobkową. Przede wszystkim o wydanie zezwolenia na pobyt można ubiegać się dopiero po otrzymaniu przez Ambasadę upoważnienia Wydziału Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jest wydawane na podstawie wcześniejszego zatwierdzenia umowy o pracę. Tą kwestią zajmuje się strona brazylijska, tak więc jeżeli wyjazd na praktyki jest już zagwarantowany i pracodawca dopełnił formalności praktykant powinien otrzymać informację, że upoważnienie znajduje się już w Ambasadzie. Następnym krokiem jest sam proces wizowy. W Ambasadzie należy złożyć paszport, zdjęcie paszportowe, przedstawić pismo przewodnie od instytucji lub firmy, do której jedzie praktykant, informujące o celu pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej, „Świadectwo niekaralności”, świadectwo szczepienia, jeżeli jest wymagane w danym regionie Brazylii oraz, bardzo ważne, protokół wypełnionego on-line, odpowiednio podpisanego wniosku wizowego, który dostępny jest na stronie internetowej Ambasady Brazylijskiej. Wizy są zawsze odpłatne, najczęściej w dolarach lub euro – uregulowanie należności i złożenie potrzebnych dokumentów rozpoczyna proces wizowy. Trwa on 5 dni roboczych konsulatu.

Chile

Krótkookresowy pobyt w Chile w celach turystycznych i biznesowych, tak jak w Brazylii, nie wymaga wyrobienia wizy. Jednocześnie wyjazd w celu podjęcia pracy wiąże się już z formalnościami związanymi z potrzebą uzyskania zezwolenia na pobyt. Obywatel Polski może starać się o jedną z dwóch rodzajów wiz dla osób podejmujących pracę zarobkową w Chile. Są to wiza tymczasowa – ważna na okres 1 roku, po którym można jednorazowo przedłużyć ją na okres kolejnego; oraz wiza rezydenta w ramach zezwolenia pracy, która upoważnia do 2 letniego pobytu. Ubiegając się o wizę w ramach pozwolenia o pracę należy złożyć w Ambasadzie Chile napisany przez wnioskodawcę List do Dyrektora Wykonawczego, Konsulatu i Biura Imigracji, w którym trzeba uwzględnić dane znajdujące się zazwyczaj we wnioskach wizowych oraz umotywować swoją decyzję przyjazdu do Chile, umowę o pracę, CV praktykanta, paszport, cztery zdjęcia paszportowe, zaświadczenia zdrowotne oraz „Świadectwo niekaralności”. Proces wizowy rozpoczyna się po złożeniu tych dokumentów oraz dokonaniu opłaty konsularnej.

Argentyna

Paszport jest wszystkim czego potrzeba, żeby przyjechać do Argentyny w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni. Tak jak w pozostałych krajach Ameryki Południowej, decydując się na dłuższy pobyt lub chcąc podjąć tam pracę obywatel Polski musi ubiegać się o odpowiednie pozwolenia. Wiza Residencia temporaria (rodzaj wizy tymczasowej) przeznaczona jest dla pracowników i praktykantów wyjeżdżających do firm w Argentynie. Minimalny okres jej ważności to 6-12 miesięcy. Wydawaniem wiz zajmuje się Krajowa Dyrekcja ds. Migracji w Argentynie. Kiedy złożymy w Konsulacie Argentyny w Polsce odpowiednie dokumenty, zostaną one przesłane właśnie do tego organu. Po wydaniu przez niego decyzji ponownie należy udać się do Konsulatu po odbiór wizy. Dokumenty, które trzeba dostarczyć aby się o nią ubiegać to wypełniony wniosek wizowy (dostępny m. in. w Konsulacie), umowa o pracę z firmą, w której praktyki otrzymano wraz z listem od pracodawcy na firmowym papierze, bilet powrotny, Akt Urodzenia przetłumaczony na hiszpański przez licencjonowanego tłumacza (aczkolwiek może nie być wymagany), paszport, którego ważność nie wygaśnie jeszcze przez minimum 18 miesięcy oraz 3 zdjęcia paszportowe. Bardzo ważne jest aby uiścić opłatę konsularną bez której nie można przejść pomyślnie procesu wizowego. Proces wizowy w krajach Ameryki Południowej nie jest ujednolicony. W zależności od państwa może on trwać od kilku dni do kilku tygodni. Dlatego też należy się jak najszybciej zainteresować tym zagadnieniem. Trzeba też pamiętać, że Ambasady i Konsulaty są nieczynne zarówno w dni ustawowo wolne w Polsce jak i w ich ojczystym kraju. Każdy państwo ma swoje regulacje i zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Zarówno opłaty, wymagane dokumenty jak i terminy wydawania wiz mogą zostać zmodyfikowane. Dlatego zawsze warto skontaktować się z Ambasadą bądź Konsulatem telefonicznie lub udać się do nich osobiście żeby dowiedzieć się jakie formalności muszą zostać dopełnione aby bez problemu wyjechać na praktyki. Bardzo ważne jest pozyskiwanie informacji o procesach wizowych z oficjalnych stron rządowych. W internecie można znaleźć wiele dyskusji, niekoniecznie z bliskiej przeszłości, które mogą wprowadzać w błąd. Jeżeli więc chcemy uzyskać wizę sprawnie i bezproblemowo najważniejszym źródłem naszych informacji z sieci powinny być oficjalne strony Ambasad, strony rządowe krajów, do których się udajemy oraz polskie strony rządowe należące do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autor: Weronika Daniłowska ———- Jesteś zainteresowany praktykami zagranicznymi w jednym z tych krajów? Sprawdź Global Talents! Więcej informacji na: http://sgh.aiesec.pl/gtblog Źródła: http://polakzagranica.msz.gov.pl/ http://www.brasil.org.pl/ http://varsovia.itamaraty.gov.br/pl/wiza_tymczasowa_v.xml https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf http://chile.gob.cl/varsovia/en/ http://www.santiagodechile.msz.gov.pl/pl/p/santiagodechile_cl_a_pl/ http://epolo.cancilleria.gov.ar/pl/content/informacje-konsularne http://www.cancilleria.gob.ar/ http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?residencias_ingresos http://www.easyexpat.com/en/guides/argentina/buenos-aires/departure/passport-visa.htm