Trwa rekrutacja na London Study Excursion!

Ciekawa propozycja od zaprzyjaźnionego Koła Naukowego dla wszystkich studentów zainteresowanych światem finansów. Zapraszamy!

Nie ulega wątpliwości, że najlepszym sposobem na poznanie specyfiki rynku kapitałowego jest wizyta w globalnych instytucjach finansowych oraz poznanie go poprzez rozmowę z ludźmi, którzy pracują tam na co dzień. Kolebką europejskich instytucji finansowych jest Londyn – miasto, które skupia siedziby wszystkich liczących się uczestników gromadzi ekspertów z całego świata i daje szanse rozwoju dla młodych ludzi. Dlatego też niesamowicie ważna jest możliwości interakcji z pracownikami banków, czy funduszy inwestycyjnych, którzy zajmują się tym zawodowo.

* Program London Study Excursion, organizowany co roku od 2006 r., skupia najzdolniejszych studentów i młodych profesjonalistów z dziedziny finansów z całej Polski, którzy spotykają się w Londynie z przedstawicielami najbardziej szanowanych globalnych instytucji. Jest to wyjątkowa możliwość przyjrzenia się bliżej pracy analityków, traderów i pracowników banków inwestycyjnych, wymiany doświadczeń i skorzystania z unikalnej wiedzy ekspertów. * London Study Excursion to:

– Międzynarodowy program, obejmujący serię spotkań z przedstawicielami najbardziej szanowanych instytucji świata finansów.

– Współpraca z grupą starannie dobranych, najlepszych studentów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce.

– Promocja w całej Polsce i marka rozpoznawalna wśród studentów oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Podczas poprzednich edycji uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji takich jak: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Rothschild, CVC Capital Partners, Bloomberg, European Bank of Reconstruction and Development, OSTC, BCG, HSBC, Kulczyk Investments oraz Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. **** Program LSE daje szansę uczestnikom na wejście do wielkiego świata finansów dzięki:

– Nawiązaniu kontaktu z najlepszymi studentami z całej Polski, którzy w przyszłości będą kreować rodzimą rzeczywistość gospodarczą.

– Dołączeniu do grupy ponad 150 Alumnów Projektu.

– Okazji na otrzymanie oferty praktyk/stażu w najbardziej cenionych instytucjach oraz zdobycie wiedzy na temat ich funkcjonowania.

– Integracji i budowaniu relacji z ludźmi, którzy już pracują na rynkach finansowych. **** Termin: 9.05.2016 – 13.05.2016.

Liczba uczestników: 20-25

Uczestnicy programu zostaną wyselekcjonowani spośród kandydatów poprzez dwuetapowy proces rekrutacji.

Zgłoszenia przez www.lse.sknprofit.pl do: 4 kwietnia **** Organizator: Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT.

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć stronie internetowej www.lse.sknprofit.pl oraz na facebooku.