Prowadzenie zajęć o energii odnawialnej

w Chinach

Zapewnione zakwaterowanie

Zapewniony 1 posiłek dziennie