Promowanie organizacji pozarządowych

w Meksyku

Zapewnione zakwaterowanie

Zapewniony 1 posiłek dziennie