YOUTH 4 GLOBAL GOALS

Youth 4 Global Goals to inicjatywa, w ramach której angażujemy młodych w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W końcu świat w 2030 roku to nadal nasz świat!

We wrześniu 2015 roku przedstawiciele 193 krajów zobowiązali się wspierać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli zrealizujemy każdy z nich do 2030 roku, rozwiążemy największe problemy współczesnego świata: ubóstwo, nierówności społeczne
i zmiany klimatyczne.

JAK TO ROBIMY?

Awareness

Poprzez różne aktywności
i kampanie dążymy do tego, żeby każda młoda osoba na świecie wiedziała o 17 Celach i tym, jak może przyczynić się do realizacji przynajmniej jednego z nich.

Według YouthSpeak Survey jesteśmy już prawie w połowie – 45% z nas wie o istnieniu Celów.

Understanding

Chcemy, żeby każdy rozumiał, jak może kontrubuować do realizacji Celów sam i razem z innymi. Dlatego organizujemy YouthSpeak Forum, podczas którego wspólnie szukamy rozwiązań istotnych problemów.

Tak powstał projekt RASA: CZŁOWIEK, który ma zredukować nierówności społeczne w Polsce.

Action

Każdy z projektów wolontariatu miedzynarodowego Global Volunteer to szansa na bezpośrednie wsparcie któregoś
z Celów w różnych częściach świata.

W ubiegłym roku ponad 350 młodych z Polski przyczyniło się
w ten sposób do realizacji Celów
w blisko 50 krajach świata.