Polityka Prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenie AIESEC POLSKA z siedzibą w Markach, ul. Hallera 12, 05-260 Marki (dalej również „Stowarzyszenie”),posiadające 15 Oddziałów Lokalnych przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony http://aiesec.pl/ (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników … Continue reading Polityka Prywatności