Pracodawca Roku®

Badanie Pracodawca Roku® jest niezależnym badaniem ankietowym przeprowadzanym przez AIESEC Polska od 26 lat.

Istotą badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec pracy zawodowej tej grupy. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych ludzi, pragnie przybliżyć wyniki badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu.

Studenci, wypełniając ankietę, wyróżniają firmę, która w ich ocenie jest najlepszym pracodawcą na polskim rynku. Odpowiadają również na pytania dotyczące ich oczekiwań i preferencji wobec przyszłej pracy. Wyniki badania dostarczają cennych informacji firmom na temat potencjalnych pracowników. Unikalną cechą projektu jest niezależność. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety nie są powiązane z żadną firmą, natomiast ankietowani studenci nie otrzymują od nas sugestii instytucji, które mogliby umieścić jako ich propozycję najlepszego pracodawcy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszam do kontaktu:
karolina.gruszczyk@aiesec.net

Karolina Gruszczyk,
Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations