Czym jest AIESEC?

AIESEC to globalna, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 100 krajach i terytoriach na poziomie lokalnym, narodowym i światowym. Od ponad 50 lat w Polsce rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. AIESEC nie dyskryminuje na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych. Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija w nas umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego środowiska.
Zamów ofertę z zakresu EB

Historia AIESEC na świecie

AIESEC istnieje nieprzerwanie od 1948 roku. To ponad 70 lat historii zmian, wzrostu i działania na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia na świecie.

1948

AIESEC został utworzony w 1948 roku, po II Wojnie Światowej, gdy siedmioro młodych osób z siedmiu różnych krajów postanowiło marzenie o międzykulturowym zrozumieniu wcielić w życie. To oni zaczęli zmienić świat, od pierwszych wymian praktyk.

1955

AIESEC po raz pierwszy dociera poza Europę. Od początku swojego istnienia AIESEC dostarczył ponad 1000 praktyk międzynarodowych.

1964

Organizacja zaczęła być globalnie rozpoznawalna i zyskuje wielu zwolenników. Papież Paul VI postanowił powitać młodych liderów z całego świata podczas Światowego Kongresu w Rzymie.

1977

Już w 1977 roku AIESEC był obecny w 50 krajach, znajdujących się na sześciu kontynentach! Do tego czasu ponad 40 000 młodych ludzi z całego świata uczestniczyło w doświadczeniu, które rozwinęło ich cechy liderskie.

1989

AIESEC potwierdza i formułuje w jasny sposób wizję organizacji – “Pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego”.

1992

AIESEC jako jedyna organizacja studencka jest zapraszana na obrady ONZ.

2010

AIESEC przekroczył 10 000 doświadczeń zrealizowanych w przeciągu jednego roku po raz pierwszy. To tego czasu miało miejsce ponad 230 000 międzykulturowych doświadczeń, a wszystkie były zorganizowane przez młodych i dla młodych.

2015

Liderzy AIESEC we współpracy z biurem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zebrali się w siedzibie ONZ, by promować i rozwinąć rolę młodych ludzi w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Rola i działalność AIESEC została jeszcze bardziej istotna.

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Historia AIESEC w Polsce

AIESEC w Polsce istnieje już od ponad 50 lat. Polska jest jednym z kluczowych krajów członkowskich AIESEC.

1971

Na Kongresie Światowym w Tokio Polska została oficjalnie zaakceptowana jako kraj członkowski AIESEC. AIESEC powstaje z inicjatywy studentów: Marka Gruszczyńskiego, Jerzego Cieślaka i Wincentego Kamińskiego.

1980

W przeciągu dziewięciu lat co roku otwierano 600 miejsc pracy dla międzynarodowych talentów. AIESEC współpracował wtedy między innymi z PPS “Społem”

1980

Miała miejsce tragiczna katastrofa lotnicza, której ofiarami jest również delegacja AIESEC z Polski.

1981

W Katowicach odbyła się pierwsza krajowa konferencja, na której stworzono regulamin i statut stowarzyszenia.

1990

AIESEC Polska został zarejestrowany w Warszawskim Sądzie Okręgowym jako niezależna organizacja.

1995

Dwa razy z rzędu AIESEC Polska otrzymuję nagrodę „The Most Outstanding Country Award” podczas Światowego Kongresu. Liczba doświadczeń, które umożliwiamy ciągle rośnie.

2016

AIESEC Polska od 1996 roku co dziesięć lat organizuje Światowy Kongres AIESEC. Po raz ostatni było to w 2016 roku. Również w ten sposób przybliżamy nasz kraj młodym ludziom z zagranicy.

Teraz czas na Twoją historię

Znasz już historię organizacji. Teraz czas, żebyśmy zaczęli ją tworzyć wspólnie. Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija w nas umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań.

Dołącz do AIESEC

Często zadawane pytania

 • Co oznacza nazwa organizacji?

  AIESEC (wymawiane ai-SEK) był pierwotnie skrótem od słów “Association Internationale des étudiants en Sciences économiques et Commerciales”. Obecnie AIESEC nie stosuje się jako skrót, ale po prostu jako nazwę organizacji. Członkowie AIESEC są znani jako ” AIESECerzy”.

 • Czy AIESEC to organizacja niezależna?

  AIESEC jest podmiotem niezależnym od jakichkolwiek innych organów w zakresie swojej pracy, zrównoważonego rozwoju lub podejmowania decyzji. Posiadamy status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), stowarzyszonej z UN DPI, członkiem ICMYO i uznawanym przez UNESCO.

 • Czy AIESEC wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

  Tak, aktywnie wspieramy Cele już od początku ich ustalenia przez ONZ. Prowadzimy projekty zgodnie z Agendą 2030 i aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – lokalnie i globalnie.

 • Dla kogo są przeznaczone programy AIESEC?

  AIESEC to organizacja dla osób między 18 a 30 rokiem życia, którzy utożsamiają się z naszymi wartościami. AIESEC posiada również rozbudowaną ofertę dla firm, organizacji i placówek edukacyjnych