O AIESEC

Od ponad 50 lat w Polsce i 70 lat na świecie rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia na wolontariatach i praktykach zagranicznych i w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Nie dyskryminujemy na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych. Od początku istnienia mamy jedną wizję: pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.
Dołącz do nas

Od momentu powstania zaangażowaliśmy i rozwinęliśmy ponad 1 000 000 młodych ludzi, którzy przeszli przez doświadczenie AIESEC. Wpływ naszej organizacji widać dzięki naszym alumni, osobom reprezentującym biznes, organizacje pozarządowe i światowych liderów, w tym jednego z laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, Martti Ahtisaari z Finlandii.

AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową.

 • Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro. Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

 • Wierzymy w to, że każda młoda osoba zasługuje na szansę aby rozwinąć swój potencjał, dzięki czemu może pozytywnie wpływać na środowisko i swoje otoczenie. AIESEC dostarcza młodym ludziom na całym świecie praktyczne doświadczenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych, które umożliwiają im poznanie świata oraz odkrycie tego, dla nich naprawdę ma znaczenie.

Zamów ofertę z zakresu EB

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

Leadership is for every young person

AIESEC został założony w 1948 roku w 7 krajach Europy przez Jeana Choplin (Francja), Bengt Sjostrand (Szwecja) oraz dr Albert Kaltenthaler (Niemcy). Po ponad 70 latach działalności organizacji, jesteśmy obecni w ponad 100 krajach i terytoriach na świecie.

Historia Aiesec

Nasze wartości

Nasze wartości kierują naszymi codziennymi działaniami i decyzjami oraz są obecne w każdym doświadczeniu, które dostarczamy. Wierzymy, że to właśnie one są podstawą, jaką liderzy powinni sobą reprezentować.

Aktywacja liderów

Jako członkowie AIESEC inspirujemy i motywujemy innych do działania. Wierzymy, że jako przyszli liderzy powinniśmy stanowić wzór dla innych do naśladowania, pielęgnować empatię wobec osób wokół nas i pozostać skupionym na potrzebach naszych członków.

Spójność

Robiąc to, co słuszne, a niekoniecznie łatwe, rozwijamy w sobie cechy liderskie, działając transparentnie i odpowiedzialnie, w zgodzie z wartościami i misją AIESEC.

Korzystanie z różnorodności

Aktywnie działamy w otwartym i przyjaznym otoczeniu młodych osób, które pozwala nam być naprawdę sobą i akceptować różnice między nami jako silną stronę oraz źródło innowacji i nowych pomysłów. AIESEC nie dyskryminuje na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych.

Czerpanie radości ze współpracy

Współtworzymy przyjazne środowisko poprzez aktywny i entuzjastyczny udział w codziennej działalność w organizacji. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że gromadzimy społeczność młodych ludzi, którzy wierzą, że ich działanie ma znaczenie dla lokalnej społeczności.

Dążenie do doskonałości

Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów we wszystkim co będziesz robimy. Wierzymy, że dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom możemy stale się rozwijać. Cenimy bezpośredni feedback, który stanowi dla nas podstawę do rozwijania zarówno naszych mocnych, jak i słabszych stron.

Zrównoważone działanie z myślą o przyszłości

Podejmując jakiekolwiek decyzje oraz inicjatywy, kierujemy się myślą nie tylko o obecnych, ale przyszłych pokoleniach i ich potrzebach. Zwracamy uwagę, aby zasoby, które wykorzystujemy w naszych projektach nie oddziaływały negatywnie na środowisko, kolejne generacje oraz przyszłość AIESEC.

Jak spełniamy naszą misję?

Misją, która nam przyświeca, jest dążenie do pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Angażujemy i rozwijamy młode osoby, które dzięki temu tworzą lepszą przyszłość dla siebie, swojej społeczności, a co za tym idzie - dla świata. Wierzymy, że postawy liderskie to podstawa oraz, że cechy liderskie można rozwinąć w każdym, gdziekolwiek. Umożliwiamy młodym ludziom je rozwijać poprzez praktyczne doświadczenia w wymagających warunkach.

13 oddziałów lokalnych w Polsce

Ponad 35 000 członków AIESEC na świecie

Prawie 1000 członków AIESEC w Polsce w ciągu roku

Ponad 50 lat doświadczenia AIESEC w Polsce i 70 na świecie

Często zadawane pytania

 • Co oznacza nazwa organizacji?

  AIESEC (wymawiane ai-SEK) był pierwotnie skrótem od słów “Association Internationale des étudiants en Sciences économiques et Commerciales”. Obecnie AIESEC nie stosuje się jako skrót, ale po prostu jako nazwę organizacji. Członkowie AIESEC są znani jako ” AIESECerzy”.

 • Czy AIESEC to organizacja niezależna?

  AIESEC jest podmiotem niezależnym od jakichkolwiek innych organów w zakresie swojej pracy, zrównoważonego rozwoju lub podejmowania decyzji.
  Posiadamy status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), stowarzyszonej z UN DPI, członkiem ICMYO i uznawanym przez UNESCO.

 • Czy AIESEC wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

  Tak, aktywnie wspieramy Cele już od początku ich ustalenia przez ONZ. Prowadzimy projekty zgodnie z Agendą 2030 i aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – lokalnie i globalnie.

 • Dla kogo są przeznaczone programy AIESEC?

  AIESEC to organizacja dla osób między 18 a 30 rokiem życia, którzy utożsamiają się z naszymi wartościami. AIESEC posiada również rozbudowaną ofertę dla firm, organizacji i placówek edukacyjnych.