Historia oddziału

Jako Oddział Lokalny w Łodzi już od ponad 40 lat rozwijamy w młodych ludziach uniwersalne kompetencje poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Dzięki organizowaniu projektów społecznych nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nowe pasje i zainteresowania, a także mogą pozytywnie wpływać na swoje środowisko.

Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, pokój D313
90-255 Łódź, Polska

Kontakty

Julianna Kwiatkowska – Local Committee President

(+48) 690 072 198

Historia oddziału

AIESEC to globalna, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 100 krajach i terytoriach na poziomie lokalnym, narodowym i światowym. Od ponad 50 lat w Polsce rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. AIESEC nie dyskryminuje na podstawie płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i społecznego pochodzenia czy poglądów politycznych.

Pozostałe oddziały