Historia oddziału

Organizujemy praktyki i staże dla studentów z Kielc, przyjmujemy praktykantów i stażystów do firm i organizacji w Kielcach, a czasem też organizujemy projekty lokalne. Nasi członkowie uczestniczą w licznych szkoleniach oraz konferencjach na skalę lokalną oraz narodową. Nasz oddział współpracuje z innymi oddziałami lokalnymi na całym świecie, m.in. w Egipcie, Grecji czy Brazylii. 4 września przedstawiciele naszego komitetu uczestniczyli w Kieleckim Kongresie Organizacji Pozarządowych, zorganizowanego przez m.in. Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Wydarzenie odbyło się w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Na kongresie dowiedzieliśmy się, jak różne NGO mogą współpracować z Miastem Kielce oraz z przedsiębiorstwami. Dostaliśmy dużo cennych rad i wskazówek oraz poznaliśmy ciekawych i ambitnych ludzi – takich, jak my!

ul. Zbożowa 4
Baza Zbożowa
25 – 416 Kielce, Polska
pok. 11 ZENIT

Kontakty

Maciej Zaręba – Local Committee President

(+48) 606 420 459

Historia oddziału

Oddział Lokalny AIESEC w Kielcach działa od 27 lat i posiada obecnie 13 aktywnie działających członków, będącymi studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej oraz WSEPiNM.

 

Pozostałe oddziały